top of page
Startbijeenkomst Regio Noordoost Brabant 
En we zijn op weg!

Lees hier het sfeerverslag van de aftrap van een regioreis naar twee nieuwe strategische agenda's: een voor de overheidssamenwerking en een voor de samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen in Noordoost Brabant. 

 

Datum: 17 april 2019
Locatie: IBN, Uden
127.jpg
Meer dan 120 gemeenteraadsleden, burgemeesters, wethouders, leden van de dagelijkse en algemeen besturen van waterschappen en ambtenaren uit Noordoost-Brabant waren aanwezig bij de startbijeenkomst van de reis naar twee nieuwe strategische agenda’s voor de regio na 2020.
 
Ze werden in Uden hartelijk welkom geheten door Jack Mikkers, voorzitter van Regio Noordoost Brabant én van de Stichting  AgriFood Capital. Hij nodigde iedereen uit vooral open te zijn en samen de bestemming van de reis te bepalen: een strategische agenda voor de overheidssamenwerking en een economische speerpuntagenda voor de samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

“In het verleden hebben we dingen niet hendig gedaan, dat moeten we nu beter gaan doen. Samen met u.”

 

Het kan beter maar ingezette ‘beweging’ is goed

Bij de aftrap werd vooral teruggeblikt naar het verleden. Naar de resultaten van de huidige strategische agenda en naar de ervaring met de regionale samenwerking. En dat laatste kan nog wel beter, werd geconcludeerd. Dat bleek ook al tijdens de ronde langs alle gemeenten en waterschappen in het afgelopen half jaar. Er was de nodige herkenning bij het aanhoren van de kritiekpunten op de huidige regionale samenwerking. Er is behoefte aan meer duidelijkheid over de regionale agenda (inhoud en proces), aan een beter inzicht in de rollen van alle direct betrokken partijen en aan een heldere communicatie.

Dat nam niet weg dat er veel wél goed is gegaan. Ook werd geconstateerd dat  de ‘beweging’ die is ingezet goed is. De manier waarop is zeker voor verbetering vatbaar en de inzet van de regio hierop wordt al zichtbaar. Dat blijkt onder andere uit deze gezamenlijke Regioreizen de ontmoetingen tijdens de regionale bijeenkomsten voor raadsleden.

 

“We hebben minder bereikt dan geambieerd, maar meer dan verwacht”

 

Eerste gespreksronde: inhoud regionale samenwerking
De opening met meteen een eerste dosis  gezonde kritische zelfreflectie zorgde ervoor dat in 12 subgroepen meteen de weg ‘omhoog’ kon worden ingeslagen: constructief met elkaar in overleg  over de thema’s van de regionale samenwerking: waar moet regionale samenwerking over gaan? En wat kan er in de volgende periode beter dan nu? De tafels waren gemengd van samenstelling. Raadsleden, burgemeesters, wethouders en ambtenaren gingen met elkaar in gesprek. Aan de tafels werd druk gediscussieerd. Alles mocht gezegd worden.

 

“Branding naar buiten prima, branding naar binnen prut”

 

De meeste aanwezigen zien wel de noodzaak van regionale samenwerking (efficiënter, goedkoper, effectiever etc) maar wellicht is dat logisch want vooral dan kom je naar zo’n bijeenkomst. Toch waren er deelnemers die met name kritische vragen hadden over de opbrengst van de samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en onderwijs in AgriFood Capital.

 

“AgriFood Capital is tot op heden nogal black box, er is behoefte aan transparantie over resultaten en opbrengsten. Vanavond is een stap in de goede richting”

 

De discussies waren goed en louterend, al bleek ook dat vaak sprake is van een kennisachterstand van de aanwezigen. Alleen al om die reden zijn dit soort ontmoetingen goed. Persoonlijke ontmoeting en elkaar proberen te begrijpen gingen hand in hand met een open houding. Er waren geen taboes, alles mocht besproken en gezegd worden. De Brabantse gezelligheid en gemoedelijkheid werd echter altijd in acht gehouden.

 

“In andere regio’s in het land zijn ze altijd jaloers op de manier waarop wij in Brabant met elkaar omgaan”

 

De economie van de regio
De presentatie van Buck Consultants International (BCI) over de economische positie van de regio was voor velen een aangename verrassing. “We” doen het heel goed en van de 40 regio’s staan we op alle indicatoren in de top 10. Samen met zuidoost-Brabant zelfs op plaats 5, na de Randstadregio’s.

“Wat kunnen wij zeiken terwijl het zo goed gaat in onze regio”

Tweede gespreksronde: economische speerpuntagenda

De economische positie van de regio zorgde voor veel energie tijdens tweede ronde gesprekken in subgroepen. Het energieniveau nam niet af. Integendeel, de economie van de regio inspireerde juist. Het positieve verhaal van BCI moest wel even indalen, want zó’n sterke positie van de regio  hadden velen niet verwacht. In de groepen zorgde dat in het begin voor enige verwarring want de kracht van de regio werd in het verleden vaak onderschat. Zo ook nu.

"Trots op onze regio"

Troeven zijn het agrifoodcluster en de hightech en ICT/data sector. Daarin scoort de regio goed en kan het verschil worden gemaakt. Minpunten zijn de vergrijzing, de krapte op de arbeidsmarkt en het gebrek aan agglomeratiekracht: stedelijkheid, voorzieningen en instituten.

“Wat een mooie troeven heeft de regio in handen”

Opvallend was dat Agrifood nogal eens geassocieerd werd met landbouw terwijl het zo veel meer is. Het gaat om de hele keten, van boer tot bord, en dat zorgde nogal eens voor een “Oh ja?” Moment.

“Jullie moeten dit echt vaker op deze manier uitleggen, dit weten velen niet. Zeer waardevol”

Het begrip ‘agglomeratiekracht’ riep veel vragen op. Wat is dat en wie moet daar waar voor zorgen? Velen vonden dat onze regio geen Eindhoven moest worden en zijn landelijke en groene kracht moest koesteren. Dan maar “lenen bij de buren”.

“Voor het versterken van de agglomeratiekracht moeten we echt buiten de lijntjes gaan kleuren”

In de subgroepen is gesproken over de belangrijkste economische sectoren in de regio en de vraag waar de triple helix samenwerking zich op moet richten. De uitkomsten waren minder divers dan verwacht. Daarover gaat het gesprek verder op 15 en 27 mei als we onze reis vervolgen. In twee Regiosessies willen we vooral ophalen en verder in gesprek gaan over de genoemde thema’s voor regionale samenwerking en economische speerpuntsectoren.

 

“Stel doelen, en maak ze concreet. Geef in jaarplannen aan welke projecten je daarvoor gaat uitvoeren en informeer de gemeenteraden die dit meebetalen”

 

In alle subgroepen is gevraagd het antwoord op de belangrijkste vragen ook op te schrijven op een ‘tafelkleed’. Deze opbrengsten van deze ‘tafelkleden’ presenteren we op 15 en 27 mei.

 

Aan het slot werd gewezen op het belang van familiebedrijven en MKB in de regio en de wens tot samenwerking met Zuidoost-Brabant. Burgemeester Pierre Bos van Boekel sloot de avond af met een persoonlijke noot. Hij had er een goed gevoel aan over gehouden en meende dat hij dit goede gevoel ook bij de aanwezigen had bespeurd. “De regio, dat zijn wij samen. Als u kritiek hebt mag en moet u dat zeggen. Maar als u vanavond met een goed gevoel weggaat, mag u dat ook zeggen en ik hoop dat u de volgende keer een collega meeneemt om dat gevoel te delen”

 

Positief was dat ongeveer driekwart van het aantal deelnemers tot het einde bleef. De laatsten gingen pas ver na 22.00 uur. Naar goed Brabants gebruik...….

047.jpg
075.jpg
158.jpg
152.jpg
121.jpg
087.jpg
168.jpg
151.jpg
124.jpg
bottom of page