Regiosessie Boxmeer
Verbinding door verdieping (1)

Raadsleden, bestuurders en ambtenaren van Noordoost-Brabant gingen met om de tafel om samen de thema's voor de nieuwe Strategische Agenda's te verkennen en uit te diepen.

Datum: 15 mei 2019
Locatie: De Weijer, Boxmeer

Zo’n 60 raadsleden, bestuurders en ambtenaren kwamen op de Regiosessie in De Weijer in Boxmeer af. Met elkaar verkenden ze de thema’s voor de regionale samenwerking na 2020. Het vertrekpunt was het resultaat van het Regiocafé - de startbijeenkomst - op 17 april in Uden.
 

Middagsessie
De middagsessie was bedoeld voor bestuurders en ambtenaren. Na een hartelijk welkom wijdde gastheer Karel van Soest, burgemeester van Boxmeer, de aanwezigen in over de historie van De Weijer. Een klooster dat zich ontwikkeld had tot cultureel centrum met een belangrijke functie voor de regio.

 

Dat was het bruggetje naar de functie van regionaal samenwerken in Noordoost-Brabant en het belang van het samen bepalen van de nieuwe agenda. In 2020 vindt de besluitvorming plaats in de afzonderlijke gemeenteraden. Dat gebeurt nadat raadsleden zich een oordeel hebben kunnen vormen over de nieuwe Strategische Agenda in een Verenigde Voorbereidende Bijeenkomst van Gemeenteraden. Maar zover is het nog niet.
 

“Lokaal wat lokaal kan, regionaal waar het écht moet.”


Persoonlijke motieven voor regionaal samenwerken
Als opwarmertje daagde dagvoorzitter Maike de Lange van Royal HaskoningDHV de aanwezigen uit met stellingen over regionaal samenwerken. Door deze oefening kon iedereen al een beetje proeven van de heersende ideeën, denkbeelden en meningen over samenwerken in Noordoost-Brabant. Deze oefening maakte duidelijk dat de wil om samen te werken er absoluut is. De helft vond daarbij wel dat hij/zij wel er meer tijd in zou mogen stoppen.
 
“Het is belangrijk dat iedereen zijn of haar rol pakt.”

 

“Samenwerken betekent dat je goed moet nadenken over wat je als gemeente wil. Blijf je binnen je eigen grenzen of kijk je ook naar buurgemeenten?”


Terugkoppeling Regiocafé 17 april
Wat was er opgehaald tijdens het Regiocafé in Uden? Het ontrafelen van de boodschappen op de 12 tafelkleden was een flinke klus. Toch overheerste het gevoel dat er al veel is bereikt. Paradoxaal genoeg was hier ook discussie over omdat de vraag was ‘door wie’: AgriFood Capital of Regio Noordoost Brabant? En wat zijn dan concreet die resultaten?
 

“Wat is de maatschappelijke meerwaarde van de regionale samenwerking?”


Maak twee strategische agenda’s in plaats van één en stem deze op elkaar af, was het advies. Het draagvlak, de wil en bereidheid om samen te werken werden breed (h)erkend maar er moet meer focus komen. Tegelijkertijd willen de gemeenten op tal van onderwerpen samenwerken. De regio is bijvoorbeeld meer dan agrifood. Een flinke uitdaging voor de komende periode dus, voor alle betrokkenen. Als belangrijke troef van de regio werd (goede) kwaliteit van de leefomgeving gezien.

“De kwaliteit van samenwerken verbeteren door meer te focussen.”

Energietransitie, mobiliteit, klimaat, arbeidsmarkt, agglomeratiekracht en transitie landbouw sprongen er als samenwerkingsthema’s zichtbaar uit. Als economische speerpunten vielen vooral logistiek, agrifood, hightech /data en ICT op. De aanwezigen in Boxmeer konden zich vinden in deze opgehaalde onderwerpen als thema’s voor de regionale samenwerking.
 

Advies naar aanleiding van de economische analyse
Barend Bekamp van Buck Consultants International gaf enkele handvatten voor de economische speerpuntagenda na 2020. In Uden kwam het voor velen als een verrassing dat Noordoost-Brabant de 6e economische regio in Nederland is. De economische kracht van de regio mag in de volgende periode écht meer benadrukt worden. Maak meer werk van PR en marketing. En vraag ook wat het bedrijfsleven nodig heeft van de gemeenten, waren de adviezen.
 

“Wees trots, laat maar eens horen wat we allemaal hebben”.

Brabant scoort als regio goed op de zogenaamde ‘kenniseconomie’, maar matig op stedelijkheid en agglomeratiekracht. De regio is immers meer een ‘blokkendeken’ van steden en dorpskernen; er zijn maar weinig echte grote steden waar mensen naar toe trekken.
 

“Binnen een straal van 35 km van de regio liggen wel vier universiteiten.”


Daarnaast zorgen hightech en agrifood als belangrijkste economische sectoren voor de meeste banen. Vooral in Noordoost- en Zuidoost-Brabant zijn deze sectoren nauw met elkaar verweven. Voor de economische groei van Noordoost-Brabant is het nodig dat agrifood, hightech en logistiek meer gaan samenwerken en sterke clusters vormen. Verder is het de uitdaging om op het thema ‘transitie landbouw’ als regio uitblinker te worden ten opzichte van andere regio’s.


Vraag van bedrijfsleven aan de regio

Vraag aan bedrijven wat ze van gemeenten nodig hebben. Dat was een van de lessen van het Regiocafé in Uden. Boter bij de vis dus want Ted Lange van de Industriële Kring van Fabrikanten Land van Cuijk nam het woord. Hij maakte duidelijk dat het bedrijfsleven van overheden en triple helix overleg vooral een verbetering van het vestigingsklimaat verwacht. Bereikbaarheid, een gezamenlijke arbeidsmarktaanpak, werklocaties en samenwerking met andere regio’s staan bij bedrijven hoog op de agenda. Daarnaast kunnen betere voorzieningen – denk aan woningen, opleidingen en sportverenigingen – helpen om jeugd en daarmee talent voor de regio te behouden.
 

“Door samen te werken, kunnen we een economisch sterke regio bouwen.”


De regio in 2028
Na al deze – zeer nuttige - informatie was het tijd voor een creatieve oefening. Het is 2028, wat ís de regio dan, wat hebben we met elkaar bereikt? Maakt de regio dan het verschil, economisch maatschappelijk en ruimtelijk, anders? Alle deelnemers leefden zich uit op de foto’s die voor deze oefening verzameld waren. De opgeschreven steekwoorden vormden direct nieuw ‘voer’ om met elkaar verder te praten.

 

Vervolgens verdeelden alle aanwezigen zich over vijf tafels om zich over de thema’s van de nieuwe strategische agenda te buigen. De vijf hoofdonderwerpen waren: innovatiekracht, agglomeratiekracht, omgevingskracht, menskracht en samenwerkingskracht. Per hoofdonderwerp kwamen de maatschappelijke opgaven, het strategische doel en subdoelen tot aan de eerste te nemen stappen op tafel. Er werden discussies gevoerd, meningen gedeeld (of juist niet) en acties en prioriteiten opgesteld.

“Samenwerken is geven en nemen”.

 

We durven te stellen dat deze ‘tafelverdiepingen’ voor een verbinding zorgden. En was dat ook niet één van de doelstellingen van deze Regioreis: onderweg nieuwe vrienden maken?


Avondsessie

De avondsessie in Boxmeer was bestemd voor de raden uit de regio. De aanwezige raadsleden werden welkom geheten door burgemeester Karel van Soest die daarna de Regioreis toelichtte. Hij legde daarbij het verschil uit tussen de reizen van Regio Noordoost Brabant en die van AgriFood Capital. Tijdens de tussenstops kunnen alle raden een oordeel vormen over de genomen stappen en de vervolgstappen. Van Soest voegde hieraan toe dat deze reis duidelijkheid gaat brengen over de regionale samenwerking en de positie van de betrokken organisaties. Als ook bij bestuurders meer helderheid ontstaat, gaat de verantwoording aan en communicatie naar de raden ook beter. Hij sloot af met de oproep om vooral samen de schouders te zetten onder deze prachtige regio.
 

Persoonlijke motieven voor samenwerking

Dagvoorzitter Maike de Lange vroeg aan de hand van stellingen naar de persoonlijke motivaties voor samenwerking. Er ontstond een gesprek tussen de raadsleden over de rol van de raad. Veel raadsleden worstelen met het stellen van kaders aan wethouders en colleges als het doel en de inhoud van de samenwerking onvoldoende bekend zijn. Hoe kunnen raden in positie komen om hun rol te pakken? Ook de colleges zelf moeten de raden in stelling brengen, zo betoogden sommige raadsleden. Over één ding waren de aanwezigen het meer dan eens: de resultaten moeten beter zichtbaar én meetbaar zijn.
 

“De opdracht van de raad aan bestuurders is om samenwerking effectiever, efficiënter en goedkoper te maken. Zijn dat echt de juiste kaders?”


Terugkoppeling Regiocafé 17 april

(Hier werd dezelfde terugkoppeling gegeven als bij de middagsessie)


Uitwerking middagsessie
Aan de slag nu met de opbrengst van de middagsessie. De uitkomsten van de vijf tafels werden per tafel gepresenteerd door een wethouder of andere aanwezige tafelgenoot. Bij drie van de vijf ‘tafeluitkomsten’ gaven de raadsleden elk aanbevelingen aan de bestuurders voor de nieuwe strategische agenda.
 

“Samenwerken vraagt om een investering van alle betrokkenen. Niet alleen in geld maar ook in tijd. De inzet kan naar mogelijkheden."
 

Afrondend kon geconcludeerd worden dat de aanwezige raadsleden het eens waren met alles wat was opgehaald. Er waren geen grote tegenstellingen, wel nuances.

Niet geweest en toch meepraten? Vul dan de enquête in

Raadsleden, bestuurders en ambtenaren die niet bij de Regiosessies aanwezig konden zijn, hebben alsnog de gelegenheid om hun ideeën in te brengen en mening te delen. Ga hiervoor naar de enquête. Invullen kan tot 10 juni 2019.