Routeplanning 2019
Lees hier het reisverslag van Regio Noordoost Brabant.

 

Het reisgezelschap bestaat uit bestuurders, ambtenaren en raden van de 17 gemeenten en 2 waterschappen uit Noordoost-Brabant.

Incheck icon_blauw.png
1 november 2019 - Regionale Raadsledendag in Oss
We gaan meer 'Drs. P-en"
Zo’n 180 raadsleden uit heel Noordoost-Brabant kwamen op de regionale raadsledenavond van 23 oktober jl. in Oss af. Ze lieten zich o.a. informeren over de Regio Noordoost Brabant en AgriFood Capital.
Aan het begin van de avond presenteerden Kees Langerwerf en Hans Kessens het onderzoek van de Rekenkamers van Bernheze, Boxtel en Meierijstad naar Regio Noordoost Brabant en AgriFood Capital Daarna splitste het gezelschap zich op om zich te laten informeren over de Regionale Energiestrategie (RES) en drie regionale samenwerkingen. 
10 juni 2019 - Regiodag in Uden
Terugkoppeling aan bestuurders
Tijdens de Regiodag op 6 juni j.l hebben de bestuurders van Regio Noordoost Brabant de resultaten van alle bijeenkomsten en de enquête met elkaar besproken.
Daarbij zijn de eerste stappen gezet naar de strategische doelen voor 2028. In de zomerperiode wordt doorgewerkt aan de contouren van de nieuwe strategische agenda 2020-2028. Er wordt al gesproken over een 'samenwerkingsagenda' omdat deze term duidelijker maakt waar deze agenda over gaat.
Presentatie Regiodag (PDF)
30 mei 2019 - Niet aanwezig geweest en toch meepraten? Of wilt u nog iets melden?
Enquête voor raadsleden
Voor raadsleden die niet bij de beide Regiosessies aanwezig konden zijn, is een enquête gemaakt. Invullen kan tot 10 juni 2019.
Raadsleden die er wel bij waren, kunnen deze enquête gebruiken voor een reflectie op de bijeenkomsten. Tips en tops worden meegenomen in het vervolg van deze reis. Het doel van de vragenlijst is immers om de raden zoveel mogelijk de ruimte te geven om mee te praten over de inhoud van de nieuwe Strategische Agenda's.
29 mei 2019 - Sfeerverslag Regiosessie 27 mei 2019 in Veghel
Ook tweede Regiosessie goed ontvangen
Na de bijeenkomst in Boxmeer volgde een tweede Regiosessie in Veghel. Ook hier werden de thema's van de regionale samenwerking na 2020 verkend en uitgediept. 

Het programma van deze dag was identiek aan dat van Boxmeer. In totaal zetten een kleine 120 raadsleden, bestuurders en ambtenaren met elkaar de volgende stap op weg naar een nieuwe strategie voor de regio.
Bijlagen: presentaties
18 mei 2019 - Sfeerverslag Regiosessie 15 mei 2019 in Boxmeer
Regiosessie verbindt door verdieping van de thema's 
In navolging van de startbijeenkomst worden de thema's van de regionale samenwerking na 2020 verkend en uitgediept. Dat gebeurt in twee Regiosessies in de regio.

De eerste Regiosessie vond plaats in Boxmeer (de tweede vindt plaats in Veghel, het programma is identiek). In totaal gingen zo'n 60 raadsleden, bestuurders en ambtenaren met elkaar aan de slag.
Bijlagen: presentaties
3 mei 2019 - Reisdocumenten voor de Regioreis
Hoe loopt de besluitvorming?
Aan het einde van deze inspirerende Regioreis zijn er twee Strategische Agenda's voor de regio. Wie gaat waarover?
Gemeenteraden en Algemeen Besturen van de waterschappen besluiten over de Strategische Agenda van overheidssamenwerking Regio Noordoost Brabant. Het Stichtingsbestuur van AgriFood Capital besluit over de agenda van triple-helix samenwerking AgriFood Capital. In beide reizen zijn tussenstops voorzien om over en weer zienswijzen te geven op elkaars agenda.
20 april 2019 - Sfeerverslag startbijeenkomst 17 april 2019 in Uden
Regio Noordoost-Brabant trapt reis af naar een nieuwe agenda in een drukbezocht Regiocafé
Meer dan 120 raadsleden, bestuurders en ambtenaren waren op 17 april aanwezig bij de startbijeenkomst van de reis naar twee nieuwe strategische agenda’s voor Noordoost-Brabant.
 

Het was een open en constructieve avond. Met inspirerende presentaties over de bereikte resultaten tot nu toe, de economische positie van de regio en met goede discussies over de verbetering van de samenwerking.

Bijlagen: rapporten en presentaties

Centraal adres:

Onderwijsboulevard 225

Postbus 315

5201 AH  ’s-Hertogenbosch

T 073 - 613 29 96

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Instagram Icon

© 2019 door Agrifood Capital