top of page
Samen gaan we op 'regioreis'

 

Eind 2013 stelden overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen in Noordoost-Brabant voor het eerst een gezamenlijke regionale Strategische Agenda ‘excellente agrifood regio’ vast. Met ‘topregio in agrifood’ als ambitie voor de regio, de stip aan de horizon.

 

Een regio met een toekomstbestendige arbeidsmarkt, een sterke bedrijvigheid, betekenisvolle innovaties en een veerkrachtige leefomgeving. De overheidssamenwerking, verenigd in Regio Noordoost Brabant, stond – en staat nog steeds - aan de lat voor het domein ‘veerkrachtige leefomgeving’ uit deze Agenda.

 

Uit de tussenevaluatie (2017) bleek echter dat er veel verwarring bestaat over waar AgriFood Capital voor staat en wie in de regio waarover gaat. Ook zijn de resultaten van de regionale samenwerking niet altijd zichtbaar en herkenbaar. Daarnaast moet de communicatie, met name naar de raden, veel duidelijker en transparanter.

 

De huidige agenda loopt eind 2020 af. Met de opgedane kennis en ervaringen komen er voor de periode na 2020 niet één maar twee Strategische Agenda’s: een brede regionale agenda voor de publieke opgaven ‘Regio Noordoost Brabant’ en een economische speerpuntagenda ‘AgriFood Capital’.

  Samen willen we:

 

  • naar één krachtige regio…

  • door een gedragen en transparant proces…

  • met inbreng van raad tot maatschappelijke organisatie…

  • van burgemeester tot ondernemer…

  • met een stevig draagvlak voor samenwerking…

  • en twee Strategische Agenda’s als kompas voor…

  • het béste voor onze inwoners en bedrijven.

Incheck icon_blauw.png
< Naar de incheckbalie
bottom of page