top of page
009.jpg
Startbijeenkomst AgriFood Capital
De reis is begonnen!

 

Lees hier het sfeerverslag van de startbijeenkomst van het Stichtingsbestuur van AgriFood Caoital op weg naar een nieuwe strategische agenda 2020-2028.

Datum: 8 mei 2019
Locatie: De Ruwenberg, Sint-Michielsgestel

 

Een 20-tal bestuursleden, en genodigden uit het bedrijfsleven kwamen naar De Ruwenberg in Sint-Michielsgestel voor de startbijeenkomst van de nieuwe Strategische Agenda 2020-2028 van AgriFood Capital. Bestuursvoorzitter en gastheer Jack Mikkers heette de aanwezigen hartelijk welkom. De komende periode onderzoeken overheden, ondernemers en kennisinstellingen hoe de economie van Noordoost-Brabant verder te stimuleren. Blijft ‘topregio in agrifood’ daarbij de gezamenlijke stip aan de horizon? 
 

“Door samen op reis te gaan, maken we nieuwe vrienden”

 

Met een paar mooie anekdotes over wereldwijde successen van Noordoost-Brabantse bedrijven, illustreerde Jack Mikkers hoe diep agrifood in het DNA van de regio is geworteld. Landbouw en voedselverwerkers zijn onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van de regio. Uitgangspunt van de nieuwe Strategische Agenda moet dat zijn waar we écht goed in zijn en wat van toegevoegde waarde voor onze regio is.
 

“Is het product van de regio het product of is het de waarde die we eraan toevoegen?”
 

Moderator Pieter van Ree van Royal HaskoningDHV bracht het denkproces bij de deelnemers op gang met een creatieve oefening. Iedereen werd uitgedaagd om aan de hand van een foto naar keuze een motto te bedenken voor de nieuwe agenda. De opgehaalde motto's zullen verderop in het proces gebruikt worden als inspiratiebron van het uiteindelijke motto.

 

“Een sterk motto is authentiek, geloofwaardig, relevant, uitnodigend en heeft een plakfactor”

 

Strategische Agenda 2014-2020: resultaten en context
Vervolgens  presenteerde Roel Schutten, directeur van AgriFood Capital BV, de resultaten van de triple-helix samenwerking tot nu toe. Bij de start in 2014 waren 14 ambities en 21 doelen vastgesteld. Dat was destijds een ambitieuze maar een bewuste keuze om het geloof in de samenwerking kracht bij te zetten en om een zo breed mogelijk gedragen beweging op gang te brengen. In dat laatste zijn de samenwerkende partijen goed geslaagd: op alle doelen is die beweging in verschillende mate in gang gezet.

 

“We hebben veel bereikt, veelal letterlijk en daarnaast ook in de geest van de vooraf gestelde doelen”

 

Binnen de programmalijn ‘Innovation’ zetten de samenwerkende partijen in AgriFood Capital in de afgelopen jaren de stap van het helpen van bedrijven naar het opzetten van een infrastructuur om nog meer bedrijven en kennisinstellingen te kunnen helpen. AgriFood Capital is daardoor op de kaart gezet. Zowel binnen als buiten de regio is de samenwerking steeds zichtbaarder geworden.

 

Vervolgens werd het kader van de nieuwe Strategische Agenda verkend. Blijft agrifood hét regionale economische speerpunt dan moet de agenda wel in contact staan met wereld om ons heen. Het ontwikkelen en produceren van gezond, veilig, voldoende en duurzaam voedsel wordt steeds meer gekoppeld aan maatschappelijke opgaven zoals klimaat, energie en (de impact op) de leefomgeving. Door beleidsmakers én ondernemers, nationaal en internationaal.

 

Beleving van de Strategische Agenda 2014-2020
Meike Kool van Royal HaskoningDHV, deelde de uitkomsten van de interviewronde met bestuursleden. De samenwerking in AgriFood Capital werd over het algemeen waardevol gevonden. Agrifood als focus en ambitie voor de regio werd duidelijk gesteund; het unieke van de regio is dat de keten in de volle breedte aanwezig is. Maar er waren te veel stippen aan de horizon. De uitdaging voor de volgende programmaperiode zit in het aanbrengen van focus.

“Nergens anders ter wereld is er een tafel waar MBO, HBO en Universiteiten bij elkaar zitten”.

Economische positie van de regio
Marcel Michon van  Buck Consultants International, presenteerde het onderzoek naar de economische positie van Noordoost-Brabant. “We” doen het heel goed en van de 40 regio’s staan we op alle indicatoren in de top 10. Daarmee zijn we de 6de economische regio van Nederland na de Randstad en Zuidoost-Brabant; samen met Zuidoost-Brabant staan we zelfs op plaats 2. Logistiek, hightech en agrifood zijn sterk stuwende sectoren in Noordoost-Brabant die bovendien met elkaar zijn verweven.

In gesprek over de richting
Vervolgens gingen de deelnemers in groepen met elkaar in gesprek over de mogelijke richtingen van de nieuwe Strategische Agenda. De presentaties hadden daarvoor genoeg food for thought gegeven. Maar het bleek toch minder eenvoudig dan gedacht. De verschillende inzichten en ideeën aan de tafels deden de hersenen kraken. Aan de groepen is gevraagd de belangrijkste uitkomsten op te schrijven op een ‘tafelkleed’. De opbrengsten van deze ‘tafelkleden’ zullen tijdens deze regioreis worden gepresenteerd.

Keuzes maken
Aan het einde van de avond bedankte Jack Mikkers alle aanwezigen voor hun inbreng. Het was een inspirerende avond die in goede harmonie verliep. Maar het was zeker geen gemakkelijke avond.

 

De regio heeft kansen om toonaangevend te blijven in agrifood. Zeker wanneer door de hele agrifood keten heen de verbinding wordt gemaakt met andere sterke sectoren zoals de hightech, ICT, data en logistiek. Maar dat vraagt om scherpe keuzes maken. Werk aan de winkel dus tot aan de volgende tussenstop van deze reis.

bottom of page